Servis:
Naša spoločnosť zabezpečuje poskytovanie záručného a pozáručného servisu na všetky nami dodávané  nádrže a výdajné zariadenia. Servis nami dodávaných technológií zabezpečujeme v čo najkratšom čase. Vykonávame servis výrobkov od spoločnosti  PIUSI, Tuffa, Cemo, Swimer, Kingspan, Fuelwork, Hytek ( a iných)  ako aj predaj originálnych náhradných dielov.

Vykonávanie skúšok tesnosti nádrži:  

– skladovacích  nádrží,  potrubných rozvodov  a vydanie protokolov o ich kontrole podľa  STN 75 3415 a 65 0201,

– meranie hrúbky stien skladovacích nádrží a potrubných rozvodov ultrazvukovým hrúbkomerom a vydanie protokolov o kontrole podľa STN 75 3415,

– vykonanie vizuálnej kontroly a vydanie protokolu o kontrole podľa STN 75 3415

– kontroly technického stavu skladovacích nádrží a ich príslušenstva a vydanie protokolu o ich kontrole  podľa STN 75 3415,

Vykonávame servis a čistenie nádrži:

Skladovaním PHM dochádza k usadzovaniu nečistôt a vody na dne každej nádrže, to spôsobuje nemalé problémy pri výdaji PHM a následne dochádza k častej výmene filtrov a poškodzovaniu strojov a zariadení. Preto je čistenie nádrže veľmi dôležité pre správne a bezproblémové fungovanie Vášho vozového parku.

– Servis a čistenie nádrži zabezpečuje v rámci celého Slovenska a ČR náš odborne vyškolený personál.

– Špecializujeme sa na čistenie plastových skladovacích nádrži od rôznych výrobcov ( Tuffa, Swimer, Cemo, Kingspan, Elkoplast ) ale aj iných nádrži.

– Ako špecializovaná spoločnosť môžeme zákazníkovi ponúknuť individuálne opravy aj kompletný servis, ktorý zahŕňa všetko od opráv až po pravidelné kontroly a revízie.

Vykonávame čistenie medzipriestoru:

Pri nesprávnom používaní nádrži počas jej plnenia môže dôjsť k nechcenému preplneniu nádrže a následnému úniku PHM do medzipriestoru. To môže ohroziť bezpečnosť skladovania PHM ako aj poškodzovanie nádrže.

– Špecializujeme sa preto aj na čistenie medzipriestoru plastových skladovacích nádrži od rôznych výrobcov ( Tuffa, Swimer, Cemo, Kingspan, Elkoplast )

– Po vyčistení zostane medzipriestor suchý a bezpečný pre ďalšie použitie.

– Ako špecializovaná spoločnosť môžeme zákazníkovi ponúknuť individuálne opravy aj kompletný servis, ktorý zahŕňa všetko od opráv až po pravidelné kontroly a revízie.

Kalibrácia: 

Poskytujeme kompletný servis a kalibráciu mechanických a digitálnych prietokomerov pre nekomerčné použitie.

– Pre vykonanie správnej kalibrácie je dôležitým faktorom teplota ( cca 15 °C) , preto sú termíny realizácie plánované vždy vopred, ideálne v jarnom a jesennom obdoby.

– Presnosť merania prietokomerov je veľmi dôležitá a v konečnom dôsledku nadmerné vydané množstvo PHM Vám môže spôsobiť nemalá finančné škody a samozrejme následne dochádza aj k odchýlkam pri evidencii prijatého a vydaného množstva PHM.

Naše odborné kalibrácie prietokomerov sa vykonávajú podľa najvyššieho certifikačného štandardu. Pri kalibrácii sa používa ON-20 – etalón s objemom 20L s vodováhou na zabezpečenie rovnosti podkladu etalónu a teplomer na indikáciu aktuálnej teploty kalibrovanej kvapaliny.

Na základe vykonanej kalibrácie sa vždy vydáva kalibračný protokol.

Vykonávame kalibráciu zariadení od výrobcov: Piusi, Fuel Works, Cemo, Swimer, Hytek, ďalších výrobcov servisujeme na požiadanie.

Servis čerpadiel:

– Vykonávame kompletný servis a údržbu elektrických 230V-12V-24V, batériových – AKU, membránových a pneumatických čerpadiel.

Od výrobcov: Piusi, Hytek, Cemo a ďalších výrobcov, ktorých servis poskytujeme na požiadanie.

Montáž výdajných zariadení:

– Vykonávame kompletnú montáž, servis a údržbu výdajných zriadení a stojanov pre interný výdaj PHM, ktoré umožňujú výdaj PHM pomocou čipov a následnú správu výdaja cez počítač.

Od výrobcov: Piusi, Hytek, Cemo, Swimer a ďalších výrobcov, ktorých servis poskytujeme na požiadanie.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Zavolajte nám